Servis, revize

Základem správné a kvalitní funkce vzduchotechniky je pravidelná kontrola jednotek VZT, výměna filtrů, které zajišťují čistotu přiváděného vzduchu do větraných prostor a zabraňují případnému znečištění a poškození VZT jednotky nečistotami z odpadního vzduchu. Dále kontrola systémů měření a regulace a to jak softwarové tak hardwarové části.

Pravidelné servisní prohlídky VZT, jakož i provádění záručních i pozáručních oprav, servisních zásahů vyžádaných provozem a poruchami VZT zajišťujeme jak u námi dodaných zařízení, tak i u zařízení dodaných jinými dodavately.

U nepřetržitých provozů jsme schopni zajistit servisní službu NONSTOP 24 HODIN DENNĚ.

U VZT jednotek provádíme mimo jiné tyto základní servisní úkony:

U klimatizačních jednotek:

Pokud dojde ke zjištění závad, jsme schopni zajistit dodání náhradních dílů a opravu u většiny výrobců VZT zařízení.
Při dodávkách filtrů používáme nejkvalitnější filtrační materiály, odpovídající příslušným evropským normám a požadavkům daného systému VZT na kvalitu prostředí.

Většina předních výrobců vzduchotechnických zařízení uvádí naši firmu jako AUTORIZOVANÝ SERVIS. Jednou z našich hlavních servisních činností je provádění revizí PROTIPOŽÁRNÍCH KLAPEK, požárních uzávěrů a ventilů včetně vedení revizních knih PPK. Dále zajišťujeme montáže protipožárních ucpávek – systém HILTI.

Všichni naši technici jsou držiteli platných osvědčení od výrobců požárně bezpečnostního zařízení – Mandík, La-Pro-Metal, TROX, Kovona, TGL, ROX, TROGES, Imos-Aseko, Schako

V případě uzavření servisní smlouvy, ať už na servis VZT nebo na revize PPK, sami dohlížíme na dodržování pravidelnosti a včasně kontaktujeme zadavatele o nutnosti provedení servisního zásahu či revize.

U našich smluvních partnerů máme v případě nenadálých poruch i velmi rychlou reakční dobu návštěvy technika