Větrací systém zajišťuje řízené rovnotlaké větrání s rekuperací tepla pro RD a bytové domy s možným předehřevem či dohřevem přiváděného vzduchu, předchlazením v létě a účinným využitím všech interních a externích energetických zisků.

Správně navržený větrací systém zajišťuje přívod čerstvého filtrovaného vzduchu do každé obytné místnosti a současně odtah odpadního vzduchu ze sociálních zařízení , WC, koupelny a kuchyně.

Dodáváme několik typů větracích jednotek od různých dodavatelů, včetně kompletního systému měření a regulace s možností řízení i dalších částí (CO2, hygrostat, zónové klapky, zemní výměník, atp.)

Rekuperace

Výhody větracího systému

Princip rekuperace
Přes oddělující stěny výměníku dochází k předávání tepla – v zimě teplejší odpadní vzduch předehřívá přívodní, chladnější. Stejný princip je využíván i v létě pro rekuperaci chladu.

Realizace
Montáž větracího sytému probíhá v podstatě během celého procesu výstavby RD. V první řadě se provádí montáž horních rozvodů flexibilními hadicemi, využíváme několik možných způsobů realizace, nebo kanálových rozvodů umístěných ve skladbě podlahy. Tato montáž se většinou provádí tzv. po omítkách.

V podstatě již do čisté stavby pak dodáváme větrací jednotku, proběhne dopojení všech VZT rozvodů, příprava na instalaci distribučních elementů, zapojení EI a příprava odvodu kondenzátu.

Dokončení celé realizace probíhá v době, kdy už je RD připraven k obývání. Zprovoznění a zaregulování celého systému dle PD, odzkoušení a osazení distribučních elementů.

Součástí našich prací může být samozřejmě i dodávka a montáž klimatizace a tepelných čerpadel.