Akce montáž klimatizace Airwell

Montáž klimatizace 3,5kw

Klimatizační jednotka airwell HKD 3,5kw včetně montáže a zprovoznění za cenu 22 100 bez DPH.

V ceně dodávky klimatizace je obsaženo: 3m chladivového potrubí vč. propojovacího kabelu a kondenzátní hadice
1x průraz zdí - (v případě potřeby jádrového vrtání bude doceněno individuálně)
2ks montážní konzole pro venkovní jednotku
3m napájecího kabelu pro klimatizační jednotku
napojení chladícího okruhu, vakuování,zkouška těsnosti, naplnění chladivem
doprava v rámci ČB a okolí do 15km
uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, návod k obsluze a údržbě

V případě, že bude k montáži bude potřeba čerpadlo kondenzátu,více metrů chladivového potrubí,hadice kondenzátu,nebo kabelu
bude cena stanovena nabídkou před montáží zařízení.

Uvedená cena neobsahuje výškové práce ve výši 3m nad úrovní terénu. Cena za plošinu,lešení apod. bude stanovena individuálně.